skip to Main Content

Perkenalkan semua!
Nama saya Yasmin Noor, selaku Bendahara Umum SeaCrest 2020/2021

Tugas utama bendahara ialah mengawasi dan memonitoring keuangan SeaCrest. Jangan lupa Bon nya yah!